Risk Management

Curs de iniţiere – ghid practic de utilizare pentru începători

Coordonator curs: ing. Dorin Roşu
tel: 0722 – 101018

 

  Risk management – organizarea , conducerea şi administrarea riscului 〉

 

Cuprins

Capitolul 1 Risk Management – Generalităţi

Introducere

 • Riscul – imagine de ansamblu
 • Risk management – o abordare  integrală
 • Risk management – procesul
 • Surse de generare a riscului
 • Beneficiile planului de risk management
 • Rolul asigurărilor în risk management
Întrebări şi răspunsuri

 Capitolul 2 Identificarea şi evaluarea riscului

Introducere

 • Stabilirea contextului
 • Componentele evaluării riscului
 • Identificarea riscului
 • Analiza riscului
 • Evaluarea riscului
Întrebări şi răspunsuri

 Capitolul 3 Ținerea sub control şi finanţarea riscului

Introducere

 • Opţiuni în administrarea expunerii la riscuri
 • Opţiuni în tratarea riscului
 • Opţiuni în remedierea evaluării riscului
 • Proiecte privind tratarea riscului
 • Finanţarea riscului
Întrebări şi răspunsuri

 Capitolul 4 Monitorizare şi reexaminare, comunicare şi analiză

Introducere

 • Monitorizarea şi reexaminarea planului de risk management
 • Raportarea daunelor
 • Comunicarea şi analiza
 • Stabilirea unui plan de risk management eficace
Întrebări şi răspunsuri

Capitolul 5 Risk managementul şi programul de asigurare

Introducere

 • Cum pot asiguratorii să administreze expunerile la risc
 • Bazele activităţii de asigurare ( subscriere )
 • Principiile activităţii de asigurare
 • O imagine generală asupra programelor de asigurare şi risk management
 • Evaluarea riscului şi a factorilor de armonizare cu politica firmei şi a legislaţiei din România
 • Strategiile planului de risk management
Întrebări şi răspunsuri

 Capitolul 6 Cazuri practice din diferite domenii economice

Doar în cadrul acestui curs vor fi dezbătute şi cazurile propuse de cursanţi

 

 Examen final

 Anexe; Bibliografie

Cui se adresează acest curs ?

Acest curs este dedicat antreprenorilor, directorilor, managerilor, şefilor de proiecte, şi/sau orice persoană interesată în dezvoltarea unei afaceri , excluzând activităţile bancare, de asigurări-reasigurări sau alte activităţi financiare (unde activitatea specifică de risk management este mult mai complexă şi nu face obiectul acestui curs).

Totuşi  acest curs este recomandat consultanţilor financiari şi brokerilor din asigurări în scopul de a identifica şi recomanda soluţii de administrare a riscurilor şi a dezvolta un plan practic de risk management pentru clienţii lor din sfera activităţilor non-financiare.

Cursul este dedicat întreprinderilor de producţie, comerţ, servicii, organizaţiilor non-profit, culturale, de cult religios, etc.

!! Managementul riscului este parte integrală a capitolului de “planificare financiară“ componentă a planului de afaceri cerut de legislaţia actuală pentru accesarea fondurilor UE !!

Competenţe

 La terminarea acestui curs veţi putea

 • identifica şi evalua riscurile la care este supusă activitatea dvs
 • lua măsuri de tratare a riscurilor specifice firmei dvs
 • menţine sub control şi găsi surse de finanţare în tratarea/remedierea situaţiilor de risc
 • monitoriza, controla şi transfera riscul
 • elabora soluţii de continuitate a activităţii întreprinderii dvs (de contingenţă) în cazul declanşării unui eveniment negativ
 • realiza un plan de risk management inclusiv cu matricea corespunzătoare (de la riscuri cu impact mare şi având probabilitate mare până la cealaltă extremă, riscuri cu impact mic cu probabilitate mica/medie de declasare)

risk3