Modelare / Proiectare 3D

Cursuri-de-Modelare-3D

Pe parcursul acestor cursuri în domeniul CAD – Computer Assisted Design – veţi învăţa să utilizaţi programele de proiectare pentru modelare 3D şi desen tehnic aplicabile în inginerie mecanică, construcţii de maşini şi mecatronică.

Pentru un loc de muncă bine plătit, veţi avea nevoie de aceste tehnici şi abilităţi în crearea prototipurilor digitale care ulterior ajung pe linia de fabricaţie.

Autodesk Inventor Professional este soluţia profesională pentru proiectarea mecanică 3D destinată proiectării, vizualizării, simulării şi reprezentării digitale a produsului. Inventor Professional cuprinde toate funcţionalităţile de bază pentru proiectarea 3D, productivitate şi comunicare ale aplicaţiei Autodesk Inventor, plus capacităţi extinse pentru crearea obiectelor de plastic manufacturabile, proiectarea sistemelor rutate complexe şi optimizarea şi validarea digitală a performanţelor proiectelor. Aplicaţia ajută astfel la minimizarea necesităţii testării proiectului şi a prototipului fizic şi a costurilor de producţie.

Ce competenţe veţi dobândi:

Modul I

traseu acumulare cunostinte

  • modelarea 3D şi desenul tehnic 2D al pieselor de proiectat
  • vizualizarea obiectelor digitale
  • implementarea pieselor proiectate în ansambluri
  • proiectare confecţii metalice
  • proiectare piese din plastic (injectate)
 • producerea prototipurilor digitale

Modul II

stress analisys

 • test de rezistenţă a materialelor folosite
 • simularea cinematică a ansamblurilor efectuate
 • implementarea şi utilizarea sistemului CAD – CAM

HSM

Formatori de calitate:

Veţi fi instruiţi şi îndrumaţi de către ingineri specializaţi şi bine pregătiţi în domeniul menţionat pentru a deveni şi dumneavoastră profesionişti în sfera digitală.