Constatarea daunelor auto

Curs de iniţiere – ghid practic pentru începători

Coordonator curs: ing. Dorin Rosu
tel: 0722 – 101018

Accident auto

Cuprins

Capitolul 1 Introducere

Filozofia acestui curs
Generalităţi
Rolul dvs în acest curs şi la ce să vă aşteptaţi de la el

Capitolul 2 Informaţii generale privind siguranţa muncii în atelierele auto

Capitolul 3 Proiectarea structurală a autovehiculelor rutiere

Tipuri de şasiu şi caroserii folosite în industria auto

Caroseria convenţională pe cadrul de şasiu
 • Cadrul de şasiu tip “scară”
 • Cadrul de şasiu tip “contur”
 • Caroseria monovolum / monocorp
 • Alte tipuri de şasiu
Teste

Capitolul 4 Teoria coliziunii

Obiectivele şi termeni explicativi

Forţele care apar în coliziune
 • Să pricepem fenomenul de coliziune
 • Să pricepem inerţia
 • Efectele inerţiei asupra vehiculului
 • Efectele forţelor externe asupra vehiculului
Fenomenul de deviere
 • Devierea faţă de structura de bază proiectată de fabricant
 • Devierea faţă de direcţia de mers
Poziţia incorectă a diferitelor secţiuni din caroserie
 • Cele trei secţiuni principale ale caroseriei
 • Fiecare secţiune a caroseriei are propria sa forţă
 • Categoriile de avarii auto produse din:

– Coliziune tip faţă

– Coliziune tip spate

– Coliziune din lateral

– Rostogolire peste cap

Teste

Capitolul 5 Alte avarii în afara scenariilor de coliziune

Constatarea daunelor autovehiculelor

 • furate şi recuperate ( inclusiv vandalism )
 • implicate în incendii / explozii
 • imersiune totală în apă
 • avariate în incidente în care s-au folosit arme de foc
Teste

 Capitolul 6 Inspecţia vizuală

Obiectivele inspecţiei vizuale

Etapele principale ale inspecţiei vizuale
 • Inspecţia vizuală pentru coliziunile tip faţă , spate, lateral şi rostogoliri
 • Diagrama de vizualizare a componentelor avariate în coliziuni
 • Inspecţia vizuală în celelalte scenarii ( non-coliziuni )
 • Limitările inspecţiei vizuale
Teste

Capitolul 7 Constatarea digitală (la distanţă) a daunelor auto

Principii generale

 • Realizarea imaginilor digitale
 • Detalii specifice de luat în considerare în cazul constatărilor digitale
 • Limitările constatării digitale a daunelor auto
Teste 

  Capitolul 8 Echipamente de măsurare

Obiective şi evoluţia echipamentelor de măsurare

Sisteme generale de măsurare
 • Sistemul setului de calibre de măsurare
 • Sisteme mecanice de măsurare
 • Sistemele optice ( laser ) de măsurare
 • Sistemele computerizate de măsurare (tehnologie sonar)
Sisteme dedicate pentru măsurarea caroseriei şi sasiului
 • Bancul de măsurare universal
Teste

 Capitolul 9 Utilaje şi echipamente folosite în tinichigerie

 • Sisteme tip podea
 • Sisteme de reparare tip banc de lucru cu cilindru hidraulic de tragere
 • Sisteme cu banc mobil având cilindrii hidraulici mobili de tragere
Teste

 Capitolul 10 Măsurătorile şi analiza avariilor din coliziuni

Obiective şi termenii folosiţi

Tipuri de măsurători
 • Măsurarea în 3 dimensiuni şi pe planuri separate
 • Principiile de baza a măsurătorilor
 • Stabilirea bazei de început pentru măsurători
Elemente de depistare ale avariilor din coliziuni – abaterea faţă de:
 • planul central (vertical) de-a lungul caroseriei
 • planul de baza ( orizontal ) de sub caroserie
 • planul vertical transversal pe secţiunea caroseriei

Detectarea avariilor rezultate din coliziune

Secvenţa de verificare a daunelor

– devierea de tip “romb”

– devierea de tip “răsucire”

– devierea prin modificarea planurilor orizontale , verticale sau de secţiune

(X,Y,Z )

– alte tipuri de devieri

Măsurători

Unde să măsurăm ?

Situaţii speciale pentru măsurători

Analiza daunelor la capete caroseriei (faţă şi spate)

Analiza daunelor în partea superioară a caroseriei

Analiza daunelor multiple

Teste

Capitolul 11 – Cazuri practice

 Examen final

Cui se adresează acest curs ?

Acest curs este un ghid practic de iniţiere pentru începători şi este recomandat reparatorilor şi evaluatorilor auto, şefilor de parcuri auto (inclusiv taxiuri), experţilor şi inspectorilor auto de daune din asigurări, brokerilor în asigurări care îşi asistă clienţii în procesarea daunelor auto precum şi tuturor persoanelor fizice interesate în constatarea daunelor auto, etc.

Competenţe

 La terminarea acestui curs veţi putea întelege

 • fenomenele ce se petrec în timpul unei coliziuni
 • principiile generale de constatare a daunelor auto rezultate din coliziuni şi alte evenimente
 • natura şi întinderea daunelor produse autovehiculelor rutiere

Atenţie – acest curs este de natură generală pentru a vă oferii doar un fundament în înţelegerea activităţii de bază a constatării daunelor auto provocate în diferite scenarii. O pregătire/educaţie profesională complexă plus o experienţă îndelungată în activitatea de reparare a autovehiculelor rutiere nu pot fi suplinite de nici un curs luat în mod singular.