Cursuri de Formare / Perfecţionare

sunt-bun

Conform procedurilor si prevederilor legislative in vigoare, orice program de formare profesionala oferit in acest moment in Romania trebuie sa fie alcatuit din doua componente principale, interdependente si complementare, si anume:

 • Pregatire teoretica (Teorie)
 • Instruire practica (Practica)

In general, raportul intre acestea este de 1/3 si 2/3 din totalul orelor de curs, insa acest lucru poate varia in functie de tipul programului de formare si politica furnizorului care il organizeaza. In aceste sens putem distinge tipurile de programe de formare profesionala:

 • Programele de initiere reprezinta dobândirea uneia sau mai multor competente specifice unei calificari conform standardului ocupational sau de pregatire profesionala;
 • Programele de calificare, respectiv recalificare, reprezinta pregatirea profesionala care conduce la dobândirea unui ansamblu de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice uneia sau mai multor ocupatii
 • Programele de perfectionare, respectiv specializare, reprezinta pregatirea profesionala care conduce la dezvoltarea sau completarea cunostintelor, deprinderilor sau competentelor profesionale ale unei persoane care detine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competentelor în cadrul aceleiasi calificari, dobândirea de competente noi în aceeasi arie ocupationala sau într-o arie ocupationala noua, dobândirea de competente fundamentale/cheie sau competente tehnice noi, specifice mai multor ocupatii

Pregatirea Teoretica

Este etapa procesului de formare profesionala care consta in acumularea si retinerea de catre participanti a notiunilor teoretice asociate calificarii / ocupatiei studiate. In cadrul acestei etape sunt definite conceptele de baza ale domeniului respectiv, definitiile asociate, termeni uzuali, precum si proceduri de lucru / tehnica de executie a activitatilor desfasurate.
In aceasta etapa, cursantul acumuleaza o serie de cunostinte utile despre procesul tehnologic corespunzator calificarii alese, etapele necesare pentru desfasurarea activitatii, echipamentele, uneltele si sculele necesare, materialele utilizate, precum si despre criteriile de calitate ce trebuie aplicate.

Instrumentele utilizate pentru pregatirea teoretica sunt urmatoarele:

 • Suporturi de curs
 • Planse de lucru
 • Schite, planuri
 • Brosuri
 • Pliante
 • Prospecte
 • Carti
 • Manuale
 • Prezentari multimedia
 • Internet
 • Publicatii de specialitate
 • Dictionare
 • Acte normative, legislatie

Ca si metode de pregatire teoretica, se utilizeaza urmatoarele:

 • Prelegerea
 • Jocurile de rol
 • Discutiile de grup
 • Lucrul in echipe
 • Prezentarile
 • Exemplificarea
 • Brainstorming-ul
 • Analiza critica

Spatiile unde se desfasoara pregatirea teoretica trebuie sa indeplineasca de asemenea o serie de conditii pentru a fi conform cu cerintele minime de calitate a formarii impuse de legislatia in vigoare:

 • Sa fie amenajate corespunzator si sa permita acomodarea tuturor cursantilor
 • Sa fie mobilate corespunzator activitatii de predare desfasurate
 • Sa fie incalzite, aerisite suficient si cu o frecventa marita
 • Sa fie echipate cu toate dotarile de birotica necesare
 • Sa aiba o configuratie care sa permita accesul tuturor participantilor la formare la informatiile si discutiile din cadrul procesului de invatare

De asemenea, este foarte important de mentionat ca activitatile de pregatire teoretica trebuie desfasurate sub indrumarea formatorului sau a formatorilor (in cazul in care acestia sunt mai multi).

Instruirea Practica

Este etapa procesului de formare profesionala in care participantul dobandeste abilitatile si deprinderile necesare pentru parcurgerea cu succes a tuturor activitatilor asociate calificarii. Aceasta etapa trebuie desfasurata in conditii reale de munca, respectiv:

 • Societati comerciale de profil cu care furnizorul de formare profesionala a incheiat conventii de colaborare
 • Ateliere de lucru dotate corespunzator cu scule, dispozitive, unelte, instrumente si utilaje necesare activitatii
 • Alte spatii dotate corespunzator pentru desfasurarea activitatilor de practica

Ca metode de pregatire practica, se utilizeaza urmatoarele:

 • Exemplificarea
 • Analiza critica
 • Demonstratia practica
 • Exersarea
 • Simularea
 • Lucrul in echipa
 • Activitati de grup

Spatiile unde se desfasoara instruirea practica trebuie sa indeplineasca de asemenea o serie de conditii pentru a fi conform cu cerintele minime de calitate a formarii impuse de legislatia in vigoare:

 • Sa fie amenajate corespunzator si sa permita acomodarea tuturor cursantilor
 • Sa fie mobilate corespunzator activitatii de instruire practica desfasurate
 • Sa fie echipate cu toate sculele, echipamentele si utilajele necesare pentru derularea activitatii de instruite practica
 • Sa aiba o configuratie care sa permita accesul tuturor participantilor la formare la activitatile din cadrul procesului de instruire practica

De asemenea, este foarte important de mentionat ca activitatile de instruire practica trebuie desfasurate sub indrumarea formatorului sau a formatorilor (in cazul in care acestia sunt mai multi) si a unui reprezentant al societatii care primeste in practica cursantii respectivi. In plus, este obligatoriu ca inainte de inceperea activitatilor de instruire practica sa se realizeze instructajul privind normele de securitate si sanatate in munca (protectia muncii) si PSI.