Aplicarea legii penale mai favorabile Lipsa plângerii prealabile